Blog

Co najpierw? Podłogi, drzwi czy ściany?

Wykańczając albo remontując dom czy mieszkanie, trzeba wiedzieć, w jakiej kolejności powinno się przeprowadzać kolejne prace. Jest to o tyle istotne, że pozwala uniknąć wielu problemów, w tym trudno usuwalnych zabrudzeń, a nawet trwałych uszkodzeń czy zniszczenia produktów wykończeniowych.

Jak przebiegać powinna kolejność prac remontowych?

Podstawową zasadą jest rozpoczęcie od tych prac, które wiążą się z brudem, kurzem oraz wilgocią. Jeśli chodzi o budowanie, zacząć należy od burzenia. Remont należy więc rozpocząć od usunięcia wszystkich tych elementów, które chce się wymienić. Będą to więc stare tynki i podłogi. To także właściwy moment na wykucie nowych albo przemieszczenie starych otworów drzwiowych (lub np. usunięcie starej futryny). Później przechodzi się stopniowo do działań, w trakcie których powoli wyłania się wygląd właściwego pomieszczenia. Wszystko rozpoczyna się od tak zwanych prac mokrych. Należy do nich tynkowanie, kładzenie gładzi gipsowych albo wylewki. Dopiero po skończeniu ścian powinien nastąpić montaż podłóg (takich jak parkiety czy np. panele podłogowe). Na koniec należy pozostawić zaś instalację drzwi wewnętrznych. Prawidłowa kolejność prac: ściany, podłoga, drzwi – sprawi, że uniknie się niepotrzebnych zabrudzeń i zniszczeń. Warto bowiem zaznaczyć, że nawet zabezpieczenie folią malarską i taśmą skrzydeł drzwi, nie daje pewności, że nie ubrudzi się ich np. farbą emulsyjną. Ta jest natomiast bardzo trudna do usunięcia.

O czym jeszcze warto pamiętać w czasie remontu?

Niezwykle istotne jest to, by trzymać się określonej kolejności prac i nie prowadzić ich w tym samym czasie. Dopiero po wykończeniu ścian należy zabrać się za wykonanie podłogi. Czemu nie powinno się to odbywać w tym samym czasie? Dlatego, że zbyt duża wilgotność, która pojawia się na przykład w trakcie tynkowania, nie jest wskazana przy układaniu podłogi. Montować się ją powinno pod koniec remontu/wykończenia – wtedy, kiedy skończone będą już prace brudne i mokre. Wtedy nowa podłoga po pierwsze nie ulegnie zniszczeniu, a po drugie w pomieszczeniu będzie odpowiednia wilgotność. Dla montażu podłogi powinna wynosić ona między 45 a 60%, a prace mokre powodują jej wzrost. Co więcej, niekiedy w trakcie trwania takich prac mogłoby dojść do zalania parkietu. Jest to niedopuszczalne, ponieważ po zalaniu drewno pęcznieje i na styku desek podłoga może zrobić się wypukła (tzw. łódkowanie desek). W niektórych przypadkach może dojść nawet do odklejenia się podłogi. Jest to bardzo niekorzystne z punktu widzenia inwestora, ponieważ po zawilgoceniu podłogi traci się na nią gwarancję. Jeśli chodzi o wilgotność powietrza i to by nie prowadzić prac remontowych równocześnie, to podobna zasada panuje jeśli chodzi o montaż drzwi. Te wewnętrzne należy zawsze montować w temperaturach dodatnich, wynoszących więcej niż 10 stopni Celsjusza, kiedy wilgotność nie przekracza 70%. Zbyt duża wilgotność – występująca np. podczas tynkowania, mogłaby powodować odkształcanie się drzwi. Jednak warto zaznaczyć, że zamontowanie samych futryn powinno się odbyć po pomalowaniu ścian farbą podkładową i pierwszą warstwą farby nawierzchniowej. Wtedy włożone w ścianę futryny trzeba zabezpieczyć i położyć drugą warstwę farby na ściany.